ТЭСРЭХ МАТЕРИАЛЫН ТЭЭВЭРЛЭЛТ

танилцуулга

           Аюултай ачаа, химийн бодисын тээвэрлэлтийг манай компанийн охин компани болох “Сэф трансфорташн”ХХК хариуцан ажилладаг.

         “Сэф трансфорташн” ХХК нь 2018 онд тусгай зориулалтын автомашинаар ачаа тээвэрлэх чиглэлээр үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд “Аюултай ачаа тээвэрлэх зөвшөөрөл” бүхий бага, дунд, хүнд даацын авто тээврийн хэрэгслээр бусад аж ахуйн нэгжүүдтэй гэрээ байгуулан тэсрэх материал, химийн бодис тээвэрлэх үйлчилгээг үзүүлж байна.

  • Бүх тээврийн хэрэгсэл GPS, сансрын холбоогоор тоноглогдсон.
  • ЦЕГ-ын баталсан маршрутын дагуу, дотоодын цэргийн хамгаалалт дор, тэсрэх материалтай харьцах эрх бүхий мэргэшсэн туршлагатай жолооч нар найдвартай, шуурхай хүргэж өгч үйлчилдэг.

Тэсрэх материалын тээвэрлэлт техник хэрэгслийн зураг