ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ СУДАЛГАА

Нийт ажилчид

Удирдах албан тушаалтан

Ерөнхий инженер

Уул уурхайн ашиглалтын технологич

5-15 жил ажилласан туршилгатай

1-5 жил ажилласан туршилгатай

Эрэгтэй ажилтан

Эмэгтэй ажилтан

Жолооч, үйлчилгээний

Засварчин, туслах

Гэрээт ажилтан

Бусад г.м